Mag. Anna Urbaniak, PhD
T: +43-1-4277-49285
1 - 20 von 24

Aartsen, M., Walsh, K., Villar, F., Lowenstein, A., Katz, R., Naim, S. P., Motel-Klingebiel, A., Wanka, A., Urbaniak, A., Hansen, T., & Vidovićová, L. (2021). Exclusion from social relations in later life and the role of gender: A Heuristic model. Gender a Vyzkum / Gender and Research, 22(1), 16-35. https://doi.org/10.13060/GAV.2021.005


Urbaniak, A. (2020). Understanding and performing care in rural contexts in Central Europe. in Rural Gerontology: Towards Critical Perspectives on Rural AgeingUrbaniak, A. (2015). Internet oczami seniorów : percepcja i wzory wykorzystywania. in Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości

Urbaniak, A., Krzyżowski , Ł., Kowalik , W., & Suwada, K. (2014). Młodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością.

1 - 20 von 24

Institut für Soziologie

Rooseveltplatz 2
1090 Wien

T: +43-1-4277-49285

anna.urbaniak@univie.ac.at