Mag. Anna Urbaniak, PhD
T: +43-1-4277-49285
1 - 19 von 19


Urbaniak, A. (2020). Understanding and performing care in rural contexts in Central Europe. in Rural Gerontology: Towards Critical Perspectives on Rural AgeingUrbaniak, A. (2015). Internet oczami seniorów : percepcja i wzory wykorzystywania. in Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości

Urbaniak, A., Krzyżowski , Ł., Kowalik , W., & Suwada, K. (2014). Młodzi emeryci w Polsce : między biernością a aktywnością.
Urbaniak, A. P. (2011). Stereotypowe wizerunki starości w wybranych przekazach kulturowych. in Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

1 - 19 von 19

Institut für Soziologie

Rooseveltplatz 2
1090 Wien
Zimmer: R.304

T: +43-1-4277-49285

anna.urbaniak@univie.ac.at