Logo der Universität Wien

Pavel Pospech, PhD

Adresse:A-1090 Wien, Rooseveltplatz 2
Zimmer:R 221
Telefon:+43 (1) 4277-49278
eFax:+43 (1) 4277-849278
E-Mail:pavel.pospech@univie.ac.at
Sprechstunde:nach Vereinbarung

 

 

Books:

Pospěch P. 2015. Od veřejného prostoru k nákupním centrům: svět cizinců a jeho regulace [From public space to shopping mall: the world of strangers and its regulation]. Prague: Sociological Publishing (SLON).

Pospěch P. et al. 2015. Re-inventing the rural in the post-1989 Czech Republic. Brno: Centre for the study of Democracy and Culture (CDK).

Spěšná D., Pospěch P. et al. 2009. Agricultural labour market [Agrární trh práce]. Prague: ÚZEI.

 

Papers in journals with impact factor:

Pospěch, P. 2017. Urban or Family-Friendly? The Presentation of Czech Shopping Centers as Family-Friendly Spaces. Space and Culture 20(1): 68-80.

Delin, M., & Pospech, P. 2016. Komodifikace venkova a utváření identity regionu [The Commodification of the Rural and the Construction of Regional Identity]. Czech Sociological Review/Sociologický časopis 52(2): 209-235.

Delín, M., & Pospěch, P. 2016. Vývoj přístupů ke zkoumání venkova v rurální sociologii [Approaches Towards the Study of the Rural in Rural Sociology]. Slovak Sociological Review/Sociologia 48(1): 5-24.

Pospěch P. 2014. Discursive no man’s land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic. Journal of Rural Studies 34: 96-107.

Pospěch P. 2013. “Moc v privatizovaném městském prostoru” [Power in urban privatised space]. Czech sociological review/Sociologický časopis 49(5): 751-779.

Pospěch P. 2013. "Městský veřejný prostor: interpretativní přístup" [Urban public space: an interpretive approach]. Czech sociological review/Sociologický časopis 49(1): 75-100.

Pospěch P., Delín M., Spěšná D. 2009. “Quality of life in Czech rural areas.” Agricultural Economics 55/6: 284-295.

Spěšná D., Pospěch P. et al. 2009. “The  aging of agricultural workforce in relation to the agricultural labour market.” Agricultural Economics 55/9: 424-435.

 

Papers in peer-reviewed journals:

Pospěch, P., Spěšná, D., & Staveník, A. 2015. Images Of A Good Village: A Visual Analysis Of The Rural Idyll In The “Village Of The Year” Competition In The Czech Republic. European Countryside 7(2): 68-86.

Pospěch P. & Spěšná D. 2011. „What is the importance of social capital in Czech agriculture?“ Agricultural Economics 57/6: 279-287.

Nohel F., Spěšná D. & Pospěch P. 2011. Regional markets with agricultural workforce based on labour offices data. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis 59(4): 177-186.

 

Book chapters:

Pospěch, P. 2016. Negotiating Public Space in Shopping Malls. In: Hristova, S. & Czepczynski, M. (Eds.). Public Space: Between Reimagination and Occupation. London: Ashgate (forthcoming)

Pospěch, P. 2016. Caution, control and consumption: defining acceptable conduct in the semi-public space of Czech shopping malls. In. De Backer, M., Melgaço, L., Varna, G., & Menichelli, F. (Eds.). Order and Conflict in Public Space. London: Routledge.

Pospěch P. 2014. “Semiveřejné prostory” [Semi-public spaces]. In: Osman R., Matoušek R. (eds.). Prostor(y) geografie [Space/s of geography]. Prague: Karolinum.

Pospěch  P. 2012. Family-friendly city: the construction of a family space in shopping centres [Město pro rodinu: konstrukce rodinného prostoru v nákupním centru]. In: Ferenčuhová S. (ed.). The Third city [Třetí město]. Brno: Masaryk University.

Spěšná, D., Pospěch, P., Delín, M. 2012. Agricultural Education as a determinant of rural development in the Czech Republic. In Koleva, Galina (ed.). Village life and Education (Bulgaria Rusticana). Sofia: Bulgarian Academy of Science.

Pospěch  P. 2010. Meaning and normality in urban public space and in a shopping mall [Význam a normalita ve veřejném prostoru a nákupním centru]. In: Ferenčuhová S. (ed.). Czechoslovak city: past and present [Československé město včera a dnes]. Červený Kostelec: Pavel Mervart/Masaryk University.

Pospěch P. 2010. “Understanding the meanings of privatized space.” In Urban Dynamics and housing change, conference volume from the 22nd ENHR congress, Istanbul, Turkey.

Pospěch P. 2009. The stranger leaves the city [Cizinec opouští město]. Pp. 177-195 In Galčanová L. et al. (eds.). The city: an ever-changing non/commonplace [Město: proměnlivá ne/samozřejmost]. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

 

Book reviews:

Pospěch, P.  2012. Critical urban studies, edited by Jonathan S. Davies and David L. Imbroscio. Critical Policy Studies 6(3): 349-351.

Pospěch, P. 2014. New perspectives on consumer culture theory and research , edited by Pavel Zahrádka and Renata Sedláková. Journal of Consumer Culture 14(3): 410-413.

Institut für Soziologie
Universität Wien
Rooseveltplatz 2
1090 Wien

Fragen zum Studium:
T: +43-1-4277-49104
T: +43-1-4277-49105

Allgemein:
T: +43-1-4277-49201
E-Mail
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0